Stel: je wilt met je organisatie inspelen op de vergrijzing. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Er zijn weliswaar meer dan 6 miljoen 50-plussers in Nederland, maar kant-en-klare formules om deze groep aan te spreken zijn er niet. Generatiemarketing biedt handvatten voor een gerichte, effectieve klantbenadering.

Geen generatie is gelijk

Wanneer organisaties zich richten op senioren wordt met name naar leeftijd gekeken. Dat is jammer, omdat leeftijd weinig houvast biedt om houding en gedrag te voorspellen. Bij generaties ligt dit anders. Leeftijdsgenoten delen meer dan geboortejaren: ze hebben gelijksoortige ervaringen op uiteenlopende terreinen. Denk aan scholing, werk en vrije tijd. Deze gedeelde ervaringen maken dat bij een vergelijking van generaties duidelijke verschillen in product- en dienstenbehoeften waarneembaar zijn. Dit vormt een uitstekend startpunt voor een gerichte marketingpropositie.

Is eenmaal gekozen voor een specifieke generatie, dan zijn er verschillende segmentatiemodellen die helpen verder tot de kern te komen. Want het spreekt voor zich dat ook binnen generaties grote verschillen bestaan.

generaties in beeldWat past bij je product?

Segmenteren binnen generaties kan onder andere op kenmerken als gezondheid, inkomen, gezinssamenstelling en werksituatie. Wat relevant is, verschilt per organisatie. Een kenmerk dat voor vrijwel ieder bedrijf relevant blijkt is levenshouding. Uit onderzoek blijkt dat het aantal vijftigers dat moeite heeft met “ouder worden” ongeveer net zo groot is als het deel dat het klimmen van de jaren geen probleem vindt. Juist dit verschil in levenshouding blijkt een grote voorspeller op het terrein van consumentenbehoeften. Zowel op de terreinen vakantie, gezondheid als werk.

Kijk verder dan de verpakking

Op deze website vind je verschillende cases van organisaties die zich met succes op ‘ervaren’ doelgroepen richten. Wat opvalt is dat hun succes slechts zelden terug te voeren is op communicatie. Je maakt niet het verschil door te kiezen voor een 50plus fotomodel. Succes schuilt in scherpe proposities. In kwalitatief goede dienstverlening. En in het bieden van heldere informatiestromen. Lees de cases en doe inspiratie op voor jouw organisatie.

 

Start met Generatiemarketing

Wil je nieuwe mogelijkheden voor je organisatie ontdekken? Meld je dan aan voor de workshop Generatiemarketing. Tijdens de workshop worden theorie en praktijk verbonden, zodat je een pasklaar startpunt voor eigen plannen hebt.

Aanmelden workshop