SENIORENMARKETING NIEUWE STIJL

Dat Nederland vergrijst is breed bekend. Hoe speelt u met uw organisatie in op deze ontwikkeling? Het is tijd voor nieuwe handvatten in seniorenmarketing.  En die handvatten kunnen voor ieder bedrijf anders zijn.

klantervaringIn 2020 is 42% van de Nederlanders 50 jaar of ouder.

Seniorenmarketing wordt een noodzaak

Laten we starten bij de cijfers. In Nederland is op dit moment 39% van de inwoners 50 jaar of ouder. In 2020 stijgt dit tot 42%. Met een verwacht hoogtepunt in 2040: dan zal 44% van de bevolking ouder zijn dan 50 jaar.

Zo bezien is seniorenmarketing geen commerciële kans, maar pure noodzaak. Organisaties die zich vervreemden van oudere doelgroepen krijgen een serieus probleem.

 

Concreet

Veel marketeers worstelen met de vraag hoe ze seniorenmarketing concreet kunnen maken. Een focus op leeftijd van de doelgroep zorgt niet automatisch voor betere proposities.

Moeten oudere fotomodellen worden gecast? Leeftijdskorting worden geboden? Dit soort cosmetische aanpassingen hebben soms zelf een averechts effect. Op welke terreinen kunt u wel een verschil maken?

Download het gratis ebook

Wat kan uw organisatie leren van de kenmerken van verschillende generaties? Ontdek de kracht van de generation journey: download het gratis ebook met alle informatie.

Segmenteren op generaties

seniorenmarketing: kijken naar leeftijd of levensstijl?

De 50-plusser van vandaag is anders dan de 50-plusser van 10 jaar geleden.  Vaak wordt hierbij gekeken naar financiële mogelijkheden en vitaliteit, maar er is meer aan de hand.

Iedere generatie ontwikkelt eigen kenmerken die ook op latere leeftijd een belangrijke rol blijven spelen. De babyboom-generatie (nu 60-70 jaar) is bijvoorbeeld aantoonbaar kritischer dan de stille generatie (70+). En waar voor deze stille generatie nog kansen liggen vanuit de benadering via een traditionele “zuil “, daar heeft deze aanpak bij jongere generaties het meeste van haar kracht verloren.

Het zijn voorbeelden hoe generatie-denken uwe propositie en marktbenadering kunnen beïnvloeden. Bedenk daarom welke generatie u wilt aanspreken en verdiep u in de kenmerken van deze generatie. Het leidt zonder twijfel tot nieuwe inzichten.

De juiste toon

Wie de media volgt, krijgt een tegenstrijdig beeld van senioren. Enerzijds zijn ze eenzaam, opgezadeld met een krimpend pensioen en belangrijkste kostenpost binnen de zorgsector. Anderzijds beschikken ze over het grootste kapitaal, investeren ze massaal in vakanties en auto’s en leven langer en vitaler dan ooit.

Beide kanten van de medaille bestaan. Het is aan u om te bepalen welke groep u aan wilt spreken; inclusief het profiel van inkomen, gezondheid en levenshouding dat daarbij past.

 

Achtergrond: het dilemma van seniorenmarketing

De term “seniorenmarketing” is al lang in gebruik, maar het vakgebied is relatief onontgonnen. Er is een handjevol specialisten dat zich actief op ouderen richt en sinds kort heeft ook het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) een eigen 50+ platform. Maar echt prominent op de Nederlandse marketingagenda wil het onderwerp maar niet komen.

Eigenlijk is dat niet zo vreemd. Seniorenmarketing impliceert een vorm van segmentatie, maar biedt dat niet in de praktijk. Gaan we terug naar de marketingtheorie, dan wordt gesproken van een geschikte segmentkeuze wanneer een doelgroep:

  • voldoende groot is
  • bereikbaar is
  • voldoende homogeen is

Op dit laatste punt slaat klassieke seniorenmarketing de plank mis. Het verschil tussen een 50plusser en 80plusser is groot. Wie gebruik maakt van 50+segmentering bijft dermate ongericht dat er geen scherp beeld ontstaat dat houvast geeft op het terrein van oa productontwikkeling en communicatie.

Wie kijkt naar de aard van de vergrijzing in Nederland begrijpt waarom dit een extra probleem oplevert. Er is niet alleen sprake van een groei van het aantal 50-plussers. Er is daarbinnen vooral een bovengemiddeld sterke toename van 70-, 80- en 90plussers. Ieder segment vraagt en verdient extra aandacht.