SENIORENMARKETING NIEUWE STIJL

Dat Nederland vergrijst is breed bekend. Maar hoe speel je als marketeer in op deze ontwikkeling? Het is tijd voor nieuwe handvatten in seniorenmarketing.  En die handvatten kunnen voor ieder bedrijf anders zijn.

klantervaringTot 2020 stijgt het percentage inwoners van Nederland dat 50 jaar of ouder is tot 42%

Seniorenmarketing wordt een noodzaak

Laten we starten bij de cijfers. In Nederland is op dit moment 39% van de inwoners 50 jaar of ouder. In 2020 stijgt dit tot 42%. Met een verwacht hoogtepunt in 2040: dan zal 44% van de bevolking ouder zijn dan 50 jaar. Zo bezien is seniorenmarketing geen commerciële kans, maar pure noodzaak. Bedrijven die zich vervreemden van oudere doelgroepen krijgen een serieus probleem.

 

Maar hoe dan?

Veel marketeers worstelen met de vraag hoe ze seniorenmarketing concreet kunnen maken. Een focus op leeftijd van je doelgroep zorgt niet automatisch voor betere proposities. Moeten oudere fotomodellen worden gecast? De doelgroep met “u” worden aangesproken? Dit soort cosmetische aanpassingen hebben soms zelf een averechts effect. Op welke terreinen kun je wel een verschil maken?

Download het gratis ebook

Wat kan uw organisatie leren van de kenmerken van verschillende generaties? Ontdek de kracht van de generation journey: download het gratis ebook met alle informatie. 

Segmenteren op generaties

seniorenmarketing: kijken naar leeftijd of levensstijl?

De 50-plusser van vandaag is anders dan de 50-plusser van 10 jaar geleden.  Vaak wordt hierbij gekeken naar financiële mogelijkheden en vitaliteit, maar er is meer aan de hand. Iedere generatie ontwikkelt eigen kenmerken die ook op latere leeftijd een belangrijke rol blijven spelen. De babyboom-generatie (nu 60-70 jaar) is bijvoorbeeld aantoonbaar meer statusgericht dan de stille generatie (70+). En waar voor deze stille generatie nog kansen liggen vanuit de benadering via een traditionele “zuil “, daar heeft deze aanpak bij jongere generaties het meeste van haar kracht verloren.

Het zijn voorbeelden hoe generatie-denken je propositie en marktbenadering kunnen beïnvloeden. Bedenk daarom welke generatie  je wilt aanspreken en verdiep je in de kenmerken van die generatie. Het leidt zonder twijfel tot nieuwe inzichten.

De juiste toon

Wie de media volgt, krijgt een vervreemdend beeld van senioren. Enerzijds zijn ze eenzaam, opgezadeld met een krimpend pensioen en belangrijkste kostenpost binnen de zorgsector. Anderzijds beschikken ze over het grootste kapitaal, investeren ze massaal in vakanties en auto’s en leven langer en vitaler dan ooit. Beide kanten van de medaille bestaan. En het is aan jou om te bepalen welke groep je aan wilt spreken, en welk profiel van inkomen, gezondheid en levenshouding daarbij past.

Ben je op zoek naar voorbeelden uit de praktijk? Dan kunnen we je op deze site zeker verder helpen. We hebben onze eigen interpretatie gegeven aan klassieke seniorenmarketing onder de naam Generatiemarketing. Om het tastbaar te maken publiceren we met regelmaat nieuwe cases uit de praktijk. Zo bieden we verhalen van Becel, Tjolk en VU Amsterdam. Lees de samenvattingen op deze site. Of vraag het gratis eBook aan voor het complete verhaal.

 

Achtergrond: het dilemma van seniorenmarketing

De term “seniorenmarketing”is al lang in gebruik, maar het vakgebied is relatief onontgonnen. Er is een handjevol specialisten dat zich actief op ouderen richt en sinds kort heeft ook het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) een eigen 50+ platform. Maar echt prominent op de Nederlandse marketingagenda wil het onderwerp maar niet komen.

Eigenlijk is dat niet zo vreemd. Seniorenmarketing impliceert een vorm van segmentatie, maar biedt dat niet in de praktijk. Gaan we terug naar de marketingtheorieboekjes, dan wordt gesproken van een geschikte segmentkeuze wanneer een doelgroep:

  • voldoende groot is
  • bereikbaar is
  • voldoende homogeen is

Op dit laatste punt slaat klassieke seniorenmarketing de plank mis. Het verschil tussen een 50plusser en 80plusser is groot. Maak je gebruik van 50+segmentering, dan is dit dermate ongericht dat er geen scherp beleid op het terrein van oa productontwikkeling en communicatie te voeren is.

Wie kijkt naar de aard van de vergrijzing in Nederland begrijpt waarom dit een extra probleem oplevert. Er is niet alleen sprake van een groei van 50-plussers. Er is daarbinnen vooral ook een enorme toename van 70-, 80- en 90plussers. Ieder segment (of in onze terminologie: generatie) vraagt en verdient extra aandacht. De cases die je vindt op Generatiemarketing.nl laten zien dat een scherpe generatiekeuze leidt tot succesvolle proposities. En daarmee zakelijk succes.